´Met het financieel inzicht dat Van Hall ons geeft, houden wij grip op ons bedrijf´,Grietje Miedema, BabyBalance

Articles

Groeiplannen en behoefte aan risicodragend kapitaal? 

Bent u ongeschonden door de recessie gekomen? Trekt de markt aan en wilt u groeien met uw bedrijf? Zoekt u groeifinanciering zonder aandelen weg te geven? Dan is een achtergestelde lening mogelijk iets voor u. Voor aanvragen schakelt u Van Hall Financieel Bedrijfsadvies in. 

Lastig proces

Er is een groeiende behoefte aan aan risicodragend kapitaal. Deze behoefte hangt samen met de magere winsten in voorgaande jaren en de lage solvabiliteit van veel bedrijven. Ook een gezonde solvabiliteit kan bij groei snel omslaan in een tekort (door hogere balanstotalen). Bij risicodragend kapitaal denken velen al gauw aan investeerders of crowdfunding. Het vinden van de juiste investeerder is soms lastig. Ook het aantrekken van geld bij de 'crowd' is soms onwenselijk.

Nieuwe, efficiënte financieringsvorm 

MKBImpulsfonds

Om efficiënt te voorzien in de groeiende behoefte aan risicodragend kapitaal biedt het MKB-Impulsfonds vanaf begin 2015 - onder andere - achtergestelde leningen aan het MKB aan. Het gaat hierbij om bedragen tussen €250.000 en € 1 miljoen.

 

Het fonds richt zich op bedrijven:

  • die minimaal twee jaar bestaan,
  • met een omzet > € 600.000,
  • waar minimaal 3 fte werkzaam zijn,
  • met een positief bedrijfsresultaat in het afgelopen jaar,
  • die minimaal 50% van het bedrijfsresultaat in Nederland behalen.

 Uitgesloten zijn de natte horeca, financiële instellingen en commercieel vastgoed en projectontwikkeling.

Aanvragen!

Is dit mogelijk iets voor u? Financieringsaanvragen van bedrijven verlopen via businesspartners van het MKB-Impulsfonds. Van Hall Financieel Bedrijfsadvies is zo'n businesspartners. Wij brengen uw plannen zorgvuldig en compleet in kaart voor het fonds. Hierdoor verloopt het aanvraagproces snel en doelgericht en heeft u de grootste kans op succes!   

Voor meer informatie, bel Sijmen Visser: 06-464 060 58

Of klik hier...  

Goed om te weten:

- rente 3-maands Euribor  -0,33%
- rente 10 jaars staatslening  0,64%
- groei BBP 2017 3,2%
- groei BBP 2018 3,1%
- consumentenvertrouwen 25%
- producentenvertrouwen 9,5%
standen per 1 april 2018  

Contactgegevens

van Hall | Financieel bedrijfsadvies
Noordzijde 40
1064 GV Amsterdam
svisser@vanhall-independent.nl
020- 4862784