'Na een goede voorbereiding op de start, was de financiering vlot geregeld. De begeleiding hierbij door Van Hall was cruciaal', Geert Knol, Flex Impact. 

'Na een goede voorbereiding op de start, was de financiering vlot geregeld. De begeleiding hierbij door Van Hall was cruciaal', Geert Knol, Flex Impact. 

prestart1

 • Microkrediet
 • MKB-krediet
 • Borgstellingskrediet
 • Bbz-lening

groei1

 • Borgstellingskrediet
 • Groeifaciliteit

volwassen1

 • Bedrijfsovername: Borgstellingskrediet
 • Bedrijfsovername: MKB-krediet
 • Innovatiekrediet
 • Innovatief Borgstellingskrediet

afbouw1

 • Bbz-lening

Oplossingen bij groei en bedrijfsovername

Heeft u financiering nodig voor het realiseren van groei? Onderstaande schets van financieringsvormen geeft u een indruk van de mogelijkheden. Klik op de links voor nadere informatie. Neem contact met ons op voor een helder advies op maat en de begeleiding van uw financieringstraject.

Borgstellingskrediet (BMKB voor gevestigde bedrijven)

(website BMKB voor gevestigde bedrijven)

 • voor bedrijven die maximaal € 3 mln aan financiering nodig hebben,
 • reguliere banken, maar ook enkele niet-bancaire financiers, verstrekken de lening,
 • staat de overheid voor maximaal € 1,5 mln borg,
 • looptijd bedraagt maximaal 6 jaar, bij panden of schepen maximaal 12 jaar,
 • hoogte rente o.a. afhankelijk van de kredietwaardigheid van bedrijf en looptijd lening,
 • eenmalige afsluitkosten 2-3,6% van de financiering met borgstelling.

Groeifaciliteit

(website Groeifaciliteit)

 • bestemd voor risicodragend kapitaal,
 • het benodigde kapitaal waarvoor de garantie geldt is maximaal € 5 mln,
 • verstrekt door banken en participatiemaatschappijen,
 • overheid staat garant voor 50% van de financiering,
 • looptijd bedraagt meestal 6 jaar, 
 • hoogte rente o.a. afhankelijk van de kredietwaardigheid van bedrijf en looptijd financiering,
 • kosten: eenmalig 1% financieirng en jaarlijks 2,5-3% van bedrag waarover garantie is afgegeven.

Overbruggingslening

 • bestemd voor aanschaf voorraden en overbrugging ontvangst betalingen door klanten,
 • de benodigde financiering bedraagt maximaal € 100.000,
 • Spotcap verstrekt de financiering. Als partner van Spotcap kan Van Hall deze lening snel voor u regelen,
 • de looptijd is maximaal zes maanden,
 • hoogte rente afhankelijk van de kredietwaardigheid van bedrijf.  

MKB-krediet

(website MKB-krediet)

 • vanaf € 50.000 tot maximaal € 250.000 beschikbaar,
 • Qredits verstrekt financiering,
 • te gebruiken voor (o.a.) bedrijfsovernames,
 • rente circa 8,75%,
 • looptijd 1 - 10 jaar.

Leningen van de 'crowd'

 • bestemd voor bedrijven die zonder bank willen financieren,
 • de financieringsbehoefte is indicatief minimaal € 20.000,
 • er zijn veel zogenaamde crowdfunding platforms met ieder weer een eigen profiel of specialisme,
 • de looptijd varieert van enkele maanden tot circa 6 zes jaar,
 • hoogte rente indicatief tussen 5% en 10%.

Achtergestelde leningen

 • bestemd voor behoefte aan risicodragend kapitaal,
 • de benodigde financiering is minmaal € 150.000,
 • verstrekt door banken en fondsen,
 • looptijd is afhankelijk van de aard van de invvestering,
 • hoogte rente o.a. afhankelijk van de kredietwaardigheid van bedrijf en looptijd financiering
 • Van Hall werkt voor achtergestelde leningen onder andere samen met MKB Impulsfonds.

Eigen vermogen

 • bestemd voor behoefte aan risicodragend kapitaal,
 • de benodigde financiering is minimaal € 50.000,
 • verstrekt door investeerders, investeringsfondsen en participatiemaatschappijen,
 • looptijd is afhankelijk van de aard van de investering,
 • hoogte vergoeding geldverstreker o.a. afhankelijk van risico en looptijd financiering,
 • Van Hall werkt regelmatig samen met o.a. Investormatch.

Maatwerk

Het vinden van de juiste financieringsvorm of combinatie van vormen en de juiste geldverstrekker is maatwerk. Het proces is tijdrovend. De adviseurs van Van Hall Financieel Bedrijfsadvies hebben ruime ervaring met het aantrekken én behouden van financiering. Bel Sijmen Visser (06-464 060 58) of Hélène Horn (06-486 731 43) om uw vraag en uw plannen te bespreken! 

Goed om te weten:

- rente 3-maands Euribor  -0,32%
- rente 10 jaars staatslening  0,59%
- groei BBP 2018 2,8%
- groei BBP 2019 2,6%
- consumentenvertrouwen 19
- producentenvertrouwen 5,9
standen per 1 oktober 2018  

Contactgegevens

van Hall | Financieel bedrijfsadvies
Noordzijde 40
1064 GV Amsterdam
svisser@vanhall-independent.nl
020- 4862784