´Met het financieel inzicht dat Van Hall ons geeft, houden wij grip op ons bedrijf´,Grietje Miedema, BabyBalance

Verstrekken banken nou meer of minder krediet? (update april 2016)

Al vanaf eind 2008 - sinds de val van Lehman Brothers - duurt de spraakverwarring voort: bedrijven zeggen dat banken minder kredieten verlenen, banken zeggen dat ze juist meer kredieten verstrekken! Het rare is dat toen het economisch minder ging (vanaf eind 2008 tot ongeveer eind 2013), de kredietverlening als totaal nog steeds groeide. Maar, sinds de economie weer groeit (vanaf ongeveer eind 2013) daalt kredietverlening door banken! Dit is nu al ruim anderhalf jaar gaande. Zie onderstaande grafieken (bron: DNB).

 DNBkredietverleningstandenfeb2016

Tot 2013 nam de totale kredietverlening toe, maar daalde daarna. De totale kredietverlening door banken zit weer op het niveau van 2008.

 

DNBkredietverleningjaargroei

Vanaf 2013 krimpt de kredietverlening (negatieve groei)....

Deze ontwikkeling lijkt op het eerste gezicht niet logisch. Immers, nu het economisch beter gaat, investeren bedrijven weer meer. Tegelijkertijd zullen banken, omdat het beter gaat, eerder krediet verstrekken. Hierdoor neemt de kredietverlening weer toe, zou je zeggen. Dit gebeurt dus niet. 

Hoe is deze ontwikkeling te duiden?

De kredietverlening als totaal betreft de krediet aan zowel MKB-bedrijven als aan grote ondernemingen. Terwijl grote bedrijven minder last hadden van de recessie, werd het MKB relatief hard geraakt. Het MKB was voor de financiering ook nog eens voor 80% aangewezen op banken. Het waren dan ook met name MKB-bedrijven die al snel na de val van 'Lehman' minder krediet kregen. De kredietverlening aan grote ondernemeingen bleef op peil, ook omdat deze bedrijven kredieten 'voltrokken'. Hierdoor steeg per saldo de totale kredietverlening.

Grote ondernemingen profiteerden als eerste van de economische opleving. De winsten verbeteren waardoor het gebruik van de beschikbare kredieten daalt. Ook voor veel MKB-bedrijven zijn de vooruitzichten weer gunstiger (het CPB verhoogde groeiverwachting al meerdere keren!). De investeringen komen weer enigzins op gang. De kredietverlening door banken aan het MKB neemt ook voorzichtig weer toe, zo is mijn ervaring. Echter, de groei van de kredietverlening aan het MKB kan niet op tegen het lagere kredietgebruik door grote ondernemingen. Per saldo daalt de totale kredietverstrekking. We zien dan ook vanaf eind 2013 een spiegelbeeld van hetgeen zich na de val van Lehman voordeed: een (gevoelsmatig) tegenstrijdige ontwikkeling van de kredietverlening.

Hoe kan MKB-ondernemer slagingskans op krediet verhogen?

Uit eigen ervaring weet ik dat de aandacht van veel mkb-ondernemers uitgaat naar het goed bedienen van klanten. Logisch, hier ligt hun hart. Het beheren van de financiën schiet er vaak bij in. Ook weet ik uit ervaring dat kredetaanvragen vaak 'zoekplaatjes' zijn voor financiers. Het financieel bewustzijn van ondernemers moet beter. Denk hierbij aan afwegingen zoals 'Leggen we de nadruk nu op omzetgroei en later op winst, of andersom?' 'Ga ik nu huren en straks kopen, of andersom?' 'Kan ik nu dividend onttrekken of moet ik even wachten?'. Van Hall ondersteunt ondernemers bij het begrijpelijk maken van deze lastige vragen. Ondernemers moeten bereid de automatische piloot los te laten en aan hun bedrijf te werken. Dit is een zinvolle investering. Ondernemers met financieel inzicht presteren beter en hebben een veel hogere kans op financiering! 

Wilt u hier eens over sparren? Bel Sijmen Visser op 06-464 060 58.

 

Contactgegevens

van Hall | Financieel bedrijfsadvies
Noordzijde 40
1064 GV Amsterdam
svisser@vanhall-independent.nl
020- 4862784