´Met het financieel inzicht dat Van Hall ons geeft, houden wij grip op ons bedrijf´,Grietje Miedema, BabyBalance

Mooie oplossingen voor behoefte aan ondernemingsfinanciering 

De Nederlandse Investeringsinstelling (NLII) kondigde begin april twee fondsen aan die voorzien in de financieringsbehoefte van ondernemers, te weten het Achtergestelde Leningen Fonds (ALF) en het Bedrijfsleningen Fonds (BLF). Beide fondsen richten zich zowel op het MKB als middelgrote ondernemingen. 

Hoofdlijnen Achtergestelde Leningen Fonds

Deze zijn: 

 • fonds richt zich op MKB bedrijven met gezonde groei- en winstvooruitzichten,
 • het eigen vermogen van deze bedrijven is te laag voor reguliere bancaire financireing,
 • banken verstrekken de leningen ut het fonds,
 • banken verstrekken een combinatie van een gewone bancaire lening met een achtergestelde lening,
 • het bedrag van de gewone bancaire lening is minimaal net zo groot als het bedag van de achtergestelde lening,
 • de achtergestelde lening is minimaal € 150.000 groot en maximaal € 5.000.000.  

Hoofdlijnen Bedrijfsleningen Fonds

Deze zijn:

 • fonds richt zich op gezonde ondernemingen met goede businessplannen,
 • reguliere banklening blijft uit omdat bank aan financierongsplafond onderneming of sector zit,
 • fonds neemt deel in lening die bank aan onderneming verstrekt. Hierdoor ontstaat er voor bank meer ruimte om hoger bedrag te verstrekken,
 • het aandeel van het fonds in de te verstrekken lening bedraagt minimaal € 5.000.000 en maximaal € 25.000.000,
 • de bank verstrekt voor tenminste een gelijk bedrag met gelijke voorwaarden,
 • het gaat dus om leningen - gezamelijk verstrekt door de bank en het fonds - van in totaal minimaal € 10.000.000.

Naar verwachting kunnen in ieder geval Rabobank, ING bank en ABN AMRO vanaf de zomer van 2015 gebruik maken van de fondsen.

Achtergrond fondsen

Met deze fondsen ontstaat de komedne twee jaar naar verwachting € 2 miljard aan financieringscapaciteit. De fondsen maken geld dat bij pensioenfondsen en verzekerars aanwezig is, toegankelijk voor zowel MKB-bedrijven als middelgrote ondernemingen. Door bundeling van de relatief 'kleine financieringen' aan o.a. MKB-bedrijven voorziet het fonds in de relatief 'grote investeringsbehoefte' van pensioenfondsen en verzekeraars. Een mooie oplossing dus. Neem contact op met Sijmen Visser (06-464 060 58) of Hélène Horn (06-486 73 143) om uw situatie en vraag te bespreken. 

Contactgegevens

van Hall | Financieel bedrijfsadvies
Noordzijde 40
1064 GV Amsterdam
svisser@vanhall-independent.nl
020- 4862784