´Met het financieel inzicht dat Van Hall ons geeft, houden wij grip op ons bedrijf´,Grietje Miedema, BabyBalance

Slimme timing voor kredietaanvragen

Overweegt u een krediet aan te vragen? Of heeft u een aanvraag gedaan maar een afwijzing van de bank gekregen? Er is een goede kans dat ondernemers nu wél een 'ja' te horen krijgen. Hoe dat kan?

Iedere financier wil weten hoe een bedrijf er financieel voor staat en welke risico's een financier mogelijk loopt. Hoe recenter de informatie hoe beter. Ondernemers die in de tweede helft van 2015 een kredietaanvraag indienden, baseerden deze aanvraag op financiële informatie uit 2014. In deze informatie was vaak de 'pijn' van de recessie nog voelbaar. In de jaarcijfers van 2015 is bij veel bedrijven een verder herstel zichtbaar. Dit geeft financiers vertrouwen. Daarnaast zijn de vooruitzichten voor veel sectoren gunstig op dit moment. Door deze twee factoren, verder herstel van bedrijven in 2015 en groei van de markt, zijn financiers een stuk eerder geneigd om 'ja' te zeggen.

Belangrijke oorzaken voor afwijzing kredietaanvragen...

Twee belangrijke redenen voor de afwijzing van kredietaanvragen zijn:

  1. De kredietvraag komt niet op het juiste bureau terecht. Er is veel verandert in 'Financieringsland' de voorgaande jaren. De rol van banken veranderde en er zijn veel nieuwe spelers op de markt gekomen. Hierdoor is vaak onduidelijk wie, welke rol vervult.
  2. De door ondernemers verstrekte informatie sluit niet aan bij hetgeen de financier nodig heeft. Door een gebrek aan ervaring en tijd krijgen veel ondernemers hun plannen niet goed onderbouwd op papier. 

Wat hieraan te doen...

Ondernemers die planmatig te werk gaan hebben een grotere slagingskans bij kredietaanvragen. Deze ondernemers besteden eerst veel aandacht aan de financiële uitwerking van hun plannen. Daarna kiezen ze weloverogen een strategie omtrent wanneer, welke financier te benaderen. Hier nemen ze de tijd voor. Vaak schakelen deze ondernemers een externe specialist, zoals Van Hall, in voor begeleiding. Ook hier geldt: een goede voorbereiding loont!

Voor ondernemers die een kredietaanvraag overwegen is het nu een gunstig moment om hier werk van te maken. Van Hall begeleidt ondernemers door het woud aan financieringsmogelijkheden. Van Hall presenteert de informatie op een zodanige wijze dat financiers vertrouwen krijgen en wél het benodigde krediet verstrekken. Bel (06-46406058) of mail Sijmen Visser (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) voor een oriënterend, vrijblijvend gesprek. 

Contactgegevens

van Hall | Financieel bedrijfsadvies
Noordzijde 40
1064 GV Amsterdam
svisser@vanhall-independent.nl
020- 4862784